صنعت و دفاع از مرزها

http://www.vango-tech.com/solutions/telecommunication-cabinet-integration-solution/

مرز دفاع صنعت نرم افزار

شرح پروژه:

این سیستم به دفاع از مرز کشور اعمال می شود، تکمیل برخی از وظایف مانند جمع آوری داده ها و نظارت است. ما یکپارچه شده است کابینه، خنک کننده، سیستم های برق DC در فضای باز، موفق به کسب شهرت بالایی از بهترین عملکرد و کیفیت بالا از مشتری و کاربر نهایی.

ویژگی های پروژه:

1. بسیار ادغام، از بین بردن فرآیندهای تهیه و ارتباطات غیر متمرکز

2. تجهیزات و فن آوری خروجی باید سازگار و آسان برای حفظ و مدیریت می شود

3. تهیه متمرکز، ارائه قیمت های رقابتی و کیفیت قابل اعتماد

4. اتخاذ DC دمای اینورتر تجهیزات کنترل، صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست

5. همه قطعات از نام تجاری برتر جهان آمده یکپارچه


WhatsApp Online Chat !