Төмөр замын Аж үйлдвэрийн

/ Програм / төмөр замын /

Төмөр замын Аж үйлдвэрийн Програмын

Төслийн тодорхойлолт:

Энэ систем нь өндөр эрчим хүчний нэгдсэн, төмөр замын салбарт хэрэглэж байгаа  үр ашигтай харилцаа холбооны тусгай агааржуулагч болон тоноглогдсон  24  LED заагч гэрэл зам, үр дүнтэй ажиллаж байгаа нь хяналт тавих болно  тоног төхөөрөмжийн байдал. Энэ шийдэл нь эсрэг хулгай, бүрэн тусгасан  бат бөх болон Засгийн газрын тусгай агуулсан хүчин чадалтай.

 

Төслийн үйл ажиллагаа:

1. цайрдсан ган хуудас, арматур нь 2,5 мм зузаан нь батлах  эсэхийг хамгийн сайн чанарыг гаргах дотоод дахь бүтэц дизайн

2. Өндөр IP түвшин, тусгай гадаа хэрэглээг хангасан  төмөр замын салбар дахь байгаль орчин, аюулгүй, найдвартай байх

сайн хулгай гүйцэтгэл 3. Олон цэг цоож,


WhatsApp Online Chat !