අප අමතන්න

ෂෙන්සෙන් Vango තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත.

කාර්යාලය එක් කරන්න

අංක 8, Sanlian එක් දිස්ත්රික්කයේ, Hualian ප්රජා, සේවයේ යොදවා ඇත වීදිය, සේවයේ යොදවා ඇත දිස්ත්රික්, ෂෙන්සෙන්, චීනය. 518109

කර්මාන්ත ශාලාව එකතු කරන්න

ගොඩනැගීමේ 2, Zhifuyuan කාර්මික නගරය, අංක 8 දෙවන රිං පාර, Xingtan නගරය, Shunde දිස්ත්රික්, නියැලුනහ, 528325, PRChina.

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

දුරකථන: +86 755 23117185
ෆැක්ස්: +86 755 23117185
Wechat: +86 13410926766
QQ: 1361618488

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?


WhatsApp Online Chat !