Văn hoá doanh nghiệp

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Triết lý kinh doanh:

Hãy yêu cầu của khách hàng là định hướng - YÊU CẦU

Hãy đổi mới khoa học và công nghệ là động lực - ĐỔI MỚI

Lấy chất lượng sản phẩm như việc theo đuổi - CHẤT LƯỢNG

Hãy tạo ra giá trị làm nòng cốt - GIÁ TRỊ

Hãy hài lòng của khách hàng là mục tiêu - TRUST

Sứ mệnh:

Cứ cố gắng cải thiện. Cung cấp cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ cạnh tranh nhất để tạo ra giá trị lớn nhất!

 


WhatsApp Online Chat !